Śreniawitów 3/55, 03-188 Warszawa

JA – INNI

Za pomocą metaprogramów filtrujemy rzeczywistość. Działają nawykowo, schematycznie. Nie jesteśmy w stanie przyswoić wszystkich informacji, które do nas napływają, nieświadomie stosujemy pewne pominięcia, generalizacje i zniekształcenia. Dopuszczamy do siebie te informacje, które potwierdzają regułę przyjętą przez nas. Więcej o metaprogramach możesz przeczytać tutaj.

Na podstawie czyjego działania wyciągasz wnioski?

Osoby z metaprogramem JA są nastawione na to co same czują i myślą. Swoją rzeczywistość definiują na podstawie własnych odczuć. W dialogu najważniejsza jest dla nich treść i historia. Nie uznają zmian zachodzących w drugiej osobie podczas rozmowy za zbyt istotne. Nie zwracają uwagi na zmianę tonu głosu, pozycji ciała. Bagatelizują zmiany reakcji drugiej osoby w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Ważniejsze są dla nich ich odczucia, a nie innych. Ten metaprogram nie jest równoznaczny z autorytetem wewnętrznym.

Ludzie z metaprogramem INNI poszukują sygnałów płynących od innych osób. Są uważni na to co się dzieje z ich rozmówcami. Zauważają zmiany reakcji w odniesieniu do konkretnej sytuacji (mowa ciała, intonacja). Biorą pod uwagę konsekwencje jaki ich działanie wywoła u innych. Reagują odruchowo i automatycznie, solidaryzując się z innymi. Są dobrymi rozmówcami.

Jak mówią osoby z metaprogramem JA?

  • Ja jednak czuję, że należy…
  • Ja tego dokonałem.
  • Jeżeli ja mogłem, to inni też mogą.

Jak mówią osoby z metaprogramem INNI?

  • Jak to może wpłynąć na innych?
  • Jak się z tym czujecie?
  • Ludzie mogą być zadowoleni z tego co dla nich zrobiliśmy.


O innych metaprogramach możesz przeczytać poniżej.

OD – DO

Ten metaprogram opisuję sposób motywacji.

OPCJE – PROCEDURY

Możliwość wybory czy przestrzeganie określonych procedur?

OGÓLNY – SZCZEGÓŁOWY

Opowiadasz ogólnie, czy zwracasz uwagę na szczegóły?