Śreniawitów 3/55, 03-188 Warszawa

Opcje – Procedury

Metaprogramy są nawykowe. Na przestrzeni naszego życia wypracowaliśmy pewien wzorzec, za pomocą którego pobieramy informacje z zewnątrz. Nie jesteśmy w stanie przyswoić ich wszystkich, dlatego nieświadomie selekcjonujemy je za pomocą metaprogramów. Świat, który widzimy wydaje się nam prawdziwy i jesteśmy skłonni wykłócać się z innymi jaka jest prawda. Nasz sposób postrzegania rzeczywistości może różnić się od sposobu przetwarzania informacji przez innych ludzi. Odpowiedzialne są za to filtry percepcji czyli właśnie metaprogramy.

Przecież jest tyle różnych opcji do wyboru

Osoby z metaprogramem na opcje są niezwykle kreatywni. Cały czas szukają nowych możliwości. Są w stanie wymyślić w ciągu kilku chwil różne strategie działania. Takim osobom warto dać wolną rękę. Jeżeli będziemy od nich wymagać przykładnego wykonywania ściśle określonych zadań, będą sfrustrowani – szczególnie jeżeli mają metaprogram OD. Takie osoby lubią mieć możliwość wyboru. Świetnie sprawdzają się na strategicznych stanowiskach. Wyszukiwanie nowych sposobów pozyskiwania klientów, tworzenie nowej strategii firmy, wymyślanie kampanii reklamowej i wszystkie miejsca gdzie będą mogli wybierać, tworzyć będą dla nich odpowiednie.

W biznesie liczą się procedury

Tak jak osoby z metaprogramem OPCJE czują się świetnie mając możliwość wybory, tak Ci z metaprogramem na PROCEDURY, wręcz przeciwnie. Potrzebują jasno określonego planu, by móc krok po kroku go realizować. Jak już firma określi konkretną strategię swoich działań, należy do niej nakreślić konkretne kroki. Tutaj nie ma miejsca na wdrażanie kolejnych pomysłów, trzeba po prostu wykonać to co zostało zaplanowane. Osoby z metaprogramem PROCEDURY doskonale wiedzą jak należy coś zrobić – tak jak zostało to zaplanowane. Taka osoba może mieć problem z obmyśleniem nowej strategii firmy, ale będzie świetna w realizacji konkretnych założeń.

Jak w pełni wykorzystać potencjał pracowników?

W wielu firmach osoby z metaprogramem na opcje, są przymuszane do odtwórczej pracy i karane, gdy nie trzymają się ściśle określonych procedur. Są przez to sfrustrowane i mało efektywne, a sprawdzony system chcą modyfikować. Ich potencjał mógłby być wykorzystany gdzie indziej, tam gdzie będą mogli rozwinąć skrzydła i znaleźć nowe rozwiązania. A przydzieloną im do tej pory pracę warto powierzyć tym, którzy chcą mieć z góry określony plan.

Jak mówią zwolennicy opcji i procedur?

Jeżeli zapytasz osobę „opcjonalną” dlaczego wybrała się na szkolenie NLP – poda powody, dla których to zrobiła.

Jeżeli natomiast o to samo zapytasz osobę „proceduralną” – usłyszysz jakby odpowiadała na pytanie „Jak…”. Opowie Ci jak do tego doszło. Krok po kroku opiszę drogę jak wybrała właśnie to szkolenie.

Inne metaprogramy:

PROAKTYWNY – REAKTYWNY

Działasz czy czekasz, aż samo się zrobi?

ZWIĄZEK – ZADANIA

Ważniejsze jest zadanie czy ludzie, którzy je wykonują?

PODOBIEŃSTWA – RÓŻNICE

W rzeczach widzisz raczej cechy wspólne czy odmienne?