Śreniawitów 3/55, 03-188 Warszawa

Prowokuję, wprowadzam zmieszanie, używam metafory, zachęcam do popełniania błędów, popycham do zmiany. Wiem, że nie wystarczy dać gotowej recepty, nacisnąć magicznego przycisku i ludzie przejdą wspaniałą metamorfozę. Uczenie to proces. Nie wystarczy powiedzieć, żebyś lepiej rozumiał innych, ciężej pracował, bardziej się starał. Czytanie slajdów z projektora zostawiam innym. Na moich szkoleniach stawiam na doświadczanie, wprowadzam ludzi w sytuacje, w których muszą podjąć jakaś decyzję, zaryzykować, popełnić błąd.